มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตอบคำถามทางเฟสบุ๊ค

Show your friends! Gb Read this in English
หลังจากที่เราจัดกิจกรรมตอบคำถาม “ศึกษาต่อสหราชอาณาจักรช่วยพัฒนาหน้าที่การงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร" ลุ้นรับ iPad 2 เราได้ผู้ชนะการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีกับน้องเวณิกา ดอกประโคน หรือน้องฟ้า ตอบคำถามโดนใจเพื่อนๆ และมีจำนวนคลิก 'Like' มากที่สุด
วันพฤหัสบดีทื่ 5 มกราคม 2555 น้องฟ้าได้เข้ามารับรางวัล iPad 2 ที่ บริษัทแฮนด์ส ออน โดยมีผู้อำนวยการบริษัทของเราเป็นผู้มอบรางวัล ขอแสดงความยินดีกับน้องเวณิกาคะ
คำตอบที่ชนะคือ
"ศึกษาต่อสหราชอาณาจักรช่วยพัฒนาหน้าที่การงานของฉันให้ดียิ่งขึ้น เพราะสถานศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ดีมีคุณภาพ การเรียนการสอนมีมาตรฐาน ผู้เรียนได้ทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ภายในห้องเรียนและประสบการณ์การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน อาทิเช่น ประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น ด้านภาษาเราได้เรียนรู้ภาษาที่ถูกต้องเป็นแบบแผนมีประสิทธิภาพ การได้ศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เป็นการเปิดหูเปิดตา มีความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทรรศที่กว้างไกล กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น และการได้เรียนที่สหราชอาณาจักรทำให้เรารู้ศักยภาพที่แท้จริงของเราว่าด้วยว่าจริงๆแล้วเรามีความสามารถประมาณใดและเราต้องปรับปรุง พัฒนาด้านใดต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าผู้อื่น และเมื่อเราศึกษาจบเราจะกลายเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพมีอาชีพที่ดี มีอนาคตที่มั่งคงค่ะ"
ขอขอบคุณผู้ร่วมสนุกทุกๆ คนที่ตอบคำถามกันเข้ามามากมาย รวมถึงผู้ที่คลิก 'Like' ร่วมโหวต ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
ชมรูปภาพทั้งหมดได้ที่ Hands On Facebook Contest
ติดตามกิจกรรมครั้งต่อๆ ไปของเราโดยกด Like เราใน Facebook หรือทาง Twitter @gotostudyUK
Show your friends!

Replies

There aren't any comments yet

Stay Connected to Hands On

Connect-facebook Connect-twitter Connect-instagram
Connect-line