ขั้นตอนการสมัครวีซ่า

Show your friends! Gb Read this in English
ในการไปศึกษาต่อสหราชอาณาจักรนักเรียนจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนและการยื่นขอวีซ่าดังกล่าวนั้นใช้เวลาดำเนินการนานพอสมควร มหาวิทยาลัย และสถานฑูตอังกฤษประจำประเทศไทยจะยุ่งมากๆ ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน เพราะเป็นช่วงที่นักเรียนส่วนใหญ่ยื่นขอวีซ่าไปศึกษาต่อกันมากที่สุด
มีหลายขั้นตอนที่คุณควรเตรียมตัวก่อนยื่นขอวีซ่า ทางเรา ขอแนะนำให้คุณเผื่อเวลาไว้มากๆ ในระหว่างช่วงตอบรับเข้าเรียน และก่อนเปิดเรียน หากคุณต้องการความช่วยเหลือ อย่าลังเลที่จะเข้ามาปรึกษาเราได้ที่ออฟฟิศของเลย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ยื่นขอวีซ่าประเภทไหน?
วีซ่าสำหรับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อสหราชอาณาจักรมีอยู่ 2 ประเภท วีซ่าสำหรับผู้ไปเยือนเพื่อศึกษาระยะสั้น (SVV) และ วีซ่า Tier 4 วีซ่าสำหรับผู้ไปเยือนเพื่อศึกษาระยะสั้นเป็นวีซ่าสำหรับผู้ไปเรียนหลักสูตรภาษา วีซ่า Tier 4 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัยรวมถึงหลักสูตร English Pre-sessional ซึ่งบทความนี้จะเน้นที่วีซ่าสำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัย หรือ Tier 4 เป็นหลัก
ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่ามีอะไรบ้าง?
ในการไปศึกษาที่สหราชอาณาจักร คุณต้องมีวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 ตามระบบการให้คะแนนเพื่อการเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลายต่อหลายครั้งหลังจากออกนโยบายนี้มาในปี 2552 คุณสามารถอ่านข้อมูลล่าสุดได้ที่ เว็บไซต์ UKBA คุณจะได้รับการอนุมัติวีซ่าตามหลักสูตรก็ต่อเมื่อคุณได้รับการตอบรับแบบ “ไม่มีเงื่อนไข” ไม่ว่าจะทั้งหลักสูตรระดับปริญญาหรือหลักสูตรพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญา
ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน คุณต้องกรอก แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ รวมทั้งกรอกเอกสารภาคผนวก 8 แบบฟอร์มประเมินตนเองสำหรับนักเรียน คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก เว็บไซต์ Tier 4 และต้อง นัดหมายล่วงหน้าในระบบออนไลน์ ของ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ถ.ราชดำริ คณไม่สามารถเข้าไปรอคิวโดยไม่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ ต่อจากนั้นปริ้นใบสมัครออนไลน์และทำสำเนาเอกสารพร้อมลงชื่อรับรอง พร้อมนำเอกสารแบบฟอร์มภาคผนวก 8 นำมายื่นขอวีซ่า เราขอแนะนำให้คุณกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยที่ สำนักงานของเรา เพื่อที่เราจะช่วยตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้กับคุณ
คุณจะต้องยื่นเอกสารประกอบทั้งฉบับจริงและสำเนา ปัจจุบันนี้จดหมายรับรองวีซ่าจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนสอนภาษาไม่ต้องใช้อีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนมาใช้ใบตอบรับเข้าศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CAS) แทน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ส่งถึงคุณ โดยมีข้อมูลเหมือนกับในจดหมายรับรองวีซ่าแบบเดิม มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออก CAS แต่อาจจะเรียกเก็บเพิ่มจากคุณหากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการแจ้งยืนยันแล้ว ข้อมูลในใบตอบรับนี้จะเชื่อมโยงกับวีซ่าที่คุณยื่นขอและมีผลเฉพาะกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ใน CAS เท่านั้น ใบรับรอง CAS มีอายุ 6 เดือน และคุณสามารถยื่นขอวีซ่าได้ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนเริ่มหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะช่วยคุณตรวจสอบเอกสารที่เคาน์เตอร์ หลังจากตรวจสอบเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะพาคุณไปทำข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ และถ่ายภาพใบหน้า
ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2556 ผู้สมัครวีซ่า Tier 4 จะต้องได้รับการสัมภาษณ์ทางวีดีโอจากเจ้าหน้าที่ประเทศอังกฤษ การสัมภาษณ์จะมีขึ้นทันทีหลังจากที่นักเรียนยื่นใบสมัครที่ศูนย์รับสมัคร การสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที โดยักเรียนจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่จาก UKBA ในประเทศอัีงกฤษ ผู้สัมภาษณ์จะไม่สามารถตัดสินใจในการให้วีซ่าของนักเรียนได้แต่จะส่งรายงานไปให้เจ้าหน้าที่ผู้รับพิจารณาวีซ่าที่สถานฑูตในกรุงเทพ
คำถามที่มักจะโดนถามได้แก่เหตุผลที่ต้องการจะไปเรียนที่ประเทศอัีงกฤษ ถามเกี่ยวกับคอร์สที่จะไปเรียนและทำไมถึงอยากเรียนคอร์สนั้นๆ เกี่ยวกับเมืองและสถานะทางการเงินของนักเรียน อาจจะมีคำถามเช่น ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ประเทศอังกฤษให้ รวมถึงการงานของคุณและพ่อแม่ คำถามที่ยากที่สุดมักจะเกี่ยวกับตัวคอร์สเรียน คุณควรจะศึกษาคอร์สและวิชาเรียนให้ละเอียดก่อนไปสมัครวีซ่า หากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ Counsellor ได้เลยค่ะ
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ คุณจะได้รับใบเสร็จซึ่งมีหมายเลขอ้างอิงที่ขึ้นต้นด้วย ‘APET’ ถ้าคุณอยากให้เจ้าหน้าที่ส่ง SMS แจ้งเมื่อสถานทูตส่งหนังสือเดินทางคืนมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะต้องชำระเงินเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับบริการนี้
visaการสมัครวีซ่าต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง?
 • สำเนาใบตอบรับเข้าศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CAS) ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย
 • หลักฐานการศึกษาทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยใช้ในการพิจารณาใบสมัครและตอบรับเข้าศึกษา โดยปกติจะมีใบรับรองผลการศึกษา ปริญญาบัตร และใบผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL
 • หลักฐานการเงินที่ยืนยันว่าคุณมีทุนทรัพย์เพียงพอจะใช้ในการศึกษา โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในปีแรกและค่าครองชีพสำหรับ 9 เดือนแรกของหลักสูตร หลังจากเดือนเมษายนนี้หลักฐานการเงินจะอยู่ที่เดือนละ 800 ปอนด์ (หรือ 7,200 ปอนด์ สำหรับ 9 เดือน) หากพักอาศัยนอกกรุงลอนดอน และเดือนละ 1,000 ปอนด์ (หรือ 9,000 ปอนด์ สำหรับ 9 เดือน) หากพักอาศัยในกรุงลอนดอน ต้องให้ทางธนาคารเป็นผู้ออกจดหมายรับรองให้ ซึ่งต้องแสดงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรและต้องมีอยู่ในบัญชีอย่างน้อย 28 วัน ก่อนยื่นขอวีซ่า การยื่นขอวีซ่าของคุณอาจถูกปฏิเสธหากไม่มีการแสดงหลักฐานดังกล่าว และควรจะออกจดหมายเพียงไม่กี่วันก่อนการยื่นวีซ่า
 • ถ้าคุณให้พ่อแม่เป็นผู้จ่ายค่าเล่าเรียน คุณต้องให้พ่อแม่ของคุณเขียนใบอนุญาติและรับรองว่าจะเป็นผู้จ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันขณะที่คุณเรียนอยู่ที่สหราชอาณาจักร นอกจากนี้คุณต้องยื่นใบรับรองวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษ (และถ่ายเอกสารต้นฉบับ) ที่มีชื่อพ่อแม่ของคุณและตรงกับชื่อบนสมุดบัญชีธนาคาร
 • ผลตรวจวัณโรค จาก IOM มีผล 6 เดือน ตามปกติแล้วจะใช้เวลาในการตรวจเพียง 1 วัน หากคุณมีปัญหาจากการเอ็กซเรย์หน้าอก คุณจะต้องตรวจเพิ่มเติม และอาจทำให้การสมัครล่าช้าไปอีก 8 สัปดาห์ ปีที่แล้ว 5% ของนักเรียนของ Hands On ต้องไปทำการตรวจเพิ่มเติม ดังนั้น ทางเราขอแนะนำให้รีบทำการตรวจให้เร็วที่สุด เผื่อมีโอกาสที่คุณจะต้องเข้ารับการตรวจเพิ่ม
 • หลักฐานการเป็นพลเมือง เป็นสำเนาหนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของคุณ ไม่จำเป็นต้องยื่นต้นฉบับ
 • รูปถ่าย ของผู้สมัครต้องเป็นรูปสี มีฉากหลังเป็นสีขาว สีเทาอ่อน หรือสีครีม ขนาด 35 x 45 มิลลิเมตร มีตัวอย่างในแผ่นแนะนำฉบับทางการ
 • ทางเราขอแนะนำให้นักเรียนยื่นใบสูติบัตรหรือใบแจ้งเกิดกับใบสมัครด้วย ถึงแม้ว่าทางศูนย์วีซ่าจะไม่ได้ขอให้ยื่นไปด้วย
 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า – ขณะนี้ได้เปลี่ยนระบบให้ชำระค่าวีซ่าออนไลน์ด้วยการใช้บัตร Credit โดยรับชำระเป็น Us Dollars เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันราคาค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนอยู่ที่ $492 หรือประมาณ 16,xxx บาท ขึ้นอยู่กับ Exchange rate ของแต่ละธนาคารในวันนั้นๆ (อัพเดทข้อมูลเดือนธันวาคม 2556) ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินและค่าธรรมเนียมขอวีซ่าล่าสุดได้ที่ เว็บไซต์ VFS
โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณได้ยื่นเอกสารเหล่านี้แล้ว คุณจะไม่สามารถ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้อีกหลังจากขั้นตอนนี้ ยกเว้นแต่ว่าสถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้ได้วีซ่าช้าลง
ควรสมัครวีซ่าเมื่อไหร่?
ด่วนที่สุด!
คุณควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ในระหว่างช่วงที่ยื่นขอวีซ่ากับก่อนเปิดเรียน รวมทั้งเผื่อเวลาไว้ 1 เดือนก่อนสมัครวีซ่า เพราะคุณต้องรอใบตอบรับเข้าศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CAS) จากทางมหาวิทยาลัย เตรียมหลักฐานการเงิน และใบรับรองผลตรวจวัณโรค จาก IOM นอกจากนี้ถ้าคุณเตรียมตัวเข้าเรียน pre-sessional course ในต้นเดือนกรกฎาคม คุณควรตอบรับเข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัยและชำระค่ามัดจำช่วงต้นเดือนพฤษภาคม
ในการยื่นขอวีซ่าคุณควรมีเวลาเผื่อไว้ราวๆ 3 เดือนก่อนเปิดเรียน
ณ เดือนเมษายน ปี 2556 ทางศูนย์วีซ่ามีบริการวีซ่าเร่งด่วนหรือ Fast track โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่จะอนุญาตสำหรับนักเรียนที่ต้องการวีซ่าอย่างเร่งด่วนหรือนักเรียนที่เคยเดินทางไปประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆบางประเทศมาก่อนแล้ว
สมัครที่ไหน?
วีเอฟเอส โกลบอล เป็นศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ มีหน้าที่รับใบคำร้องขอวีซ่า รับเอกสารที่จำเป็นในการขอวีซ่า เรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำขอวีซ่า และการส่งหนังสือเดินทางรวมถึงเอกสารคืนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งอยู่ที่ อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น G เลขที่ 183 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (ดูแผนที่) เวลาทำการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า 8:30-15:00 น. และเวลารับหนังสือเดินทางคืน 15:00-16:30 น.
คุณต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเนื่องจากต้องทำข้อมูลไบโอเมตริกซ์ การสมัครวีซ่าไม่สามารถยื่นที่สถานฑูตอังกฤษโดยตรงได้ ต้องสมัครผ่านทางศูนย์ฯ VFS เท่านั้น
จะได้วีซ่ากี่วัน?
คุณจะได้วีซ่านานเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับ
 • หากคุณต้องเรียนหลักสูตรพื้นฐาน (pre-sessional course) ก่อนเข้าเรียนปริญญา คุณจะได้รับวีซ่าที่มีระยะเวลาเพียงแค่สำหรับช่วงหลักสูตรพื้นฐาน และคุณต้องยื่นคำร้องขอต่อวีซ่าในสหราชอาณาจักร
 • บางมหาวิทยาลัยจะระบุใน CAS ทั้งระยะเวลาในหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรระดับปริญญา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรอนุญาตสำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรพื้นฐานน้อยกว่า 3 เดือนเท่านั้น แต่ไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยจะออก CAS แบบนี้ให้กับนักศึกษา
 • การให้เวลาอยู่ต่อในสหราชอาณาจักรหลังเรียนจบหลักสูตร จะพิจารณาจากหลักสูตรที่คุณเข้าศึกษา หาก CAS ลงไว้ว่าคุณเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาที่ใช้ระยะเวลาเรียนมากกว่า 6 เดือน คุณก็สามารถอยู่สหราชอาณาจักรได้ต่ออีก  4 เดือนหลังเรียนจบ แต่หากคุณสมัครวีซ่าสำหรับหลักสูตรพื้นฐาน คุณจะสามารถอยู่สหราชอาณาจักรได้ต่ออีก 1 เดือนเท่านั้น
 • ถ้าคุณยื่นขอวีซ่าสำหรับเรียนหลักสูตรระดับปริญญาที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน หรือเรียนหลักสูตรพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญาที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน คุณสามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้ 1 เดือน ก่อนเริ่มเรียน
 • ถ้าคุณสมัครวีซ่าสำหรับเรียนปริญญาเอก คุณจะสามารถขยายเวลาวีซ่าของคุณหลังจากจบปริญญาเอกได้อีก 1 ปีเพื่อทำงานในอังกฤษ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาอื่นๆ (ปริญญาตรี ปริญญาโท หรืออื่นๆ) คุณสามารถทำงานแบบ part time ได้เท่านั้น หากคุณต้องการอยู่ต่อหลังจากเรียนจบปริญญาแล้ว คุณจะต้องหางานให้ได้ก่อนที่จะต่อวีซ่า
บทความนี้ถูกเรียบเรียงมาจากประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักเรียนสมัครวีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอยู่เสมอ และ Hands On Education Consultants ไม่ใช่ที่ปรึกษาที่มีสิทธ์ตัดสินบุคคลเข้าเมือง ผู้สมัครขอวีซ่าจักต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการสมัครวีซ่าของตนเอง ทางเรายินดีช่วยเหลือในการยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยไม่คิดค่าบริการ แต่เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเข้าเมือง และไม่มีอิทธิพลใดๆ กับทางสถานทูต
เราขอแนะนำให้คุณกรอกใบคำร้องขอวีซ่าระบบออนไลน์ที่ สำนักงานของเรา เพื่อที่เจ้าหน้าที่ของเราจะได้ให้คำแนะนำจากประสบการณ์และช่วยตรวจเอกสารอย่างเต็มความสามารถ เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคุณโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ เพียงแค่สมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยที่ทางเราเป็นตัวแทน ผ่านทาง Hands On
ปัจจุบัน สถานทูตไม่ให้คำแนะนำการยื่นขอวีซ่าเป็นรายบุคคลหรือชี้แจงระเบียบการขอวีซ่าผ่านทางโทรศัพท์ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถติดต่อกับทางสถานทูตได้มากไปกว่าคุณ และเราไม่ขอรับผิดชอบต่อผลการพิจารณายื่นขอวีซ่าของคุณจากสถานทูต
Show your friends!

Replies

There aren't any comments yet

Stay Connected to Hands On

Connect-facebook Connect-twitter Connect-instagram
Connect-line