การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในอังกฤษปี 2013

Show your friends!
Which Universities are up in 2013? สวัสดีค่ะชาว Blog Go Study UK ช่วงนี้มีข่าวดีมาบอกกล่าวเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ตอนนี้ตารางอันดับมหาวิทยาลัยของปี 2013 ออกมาแล้วค่ะ ทีนี้มาดูกันว่าใครไต่อันดับขึ้นมากันบ้างในปีนี้ทั้งหนังสือพิมพ์ The Guardian หนังสือพิมพ์ The Times และจาก The Complete University Guide ร่วมมือโดยหนังสือพิมพ์ The Independent สำหรับ The Guardian University Guide มหาวิทยาลัยที่อันดับไต่ขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยมี เช่น University of Bristol ไต่ขึ้นจากอันดับที่ 25 (2012) มาที่อันดับที่ 18 ในปี 2013 นี้ค่ะ Exeter จากอันดับ 11(2012) เป็นอันดับที่ 10 (2013) University of Glasgow จาก 21(2012) มาเป็น 14(2013) University of Reading จาก 32(2012) เป็น 25(2013) Aston University จาก 34(2012) เป็น 27(2013) Brunel University จาก 82 พุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่ 44 Coventry University จาก 63 เป็น 46 เป็นต้น จากทั้งหมด 120 อันดับ The Guardian University Guide: 2013 University League Table
Universities 2012 2013
Durham University 8 7
University of Bath 14 9
University of Exeter 19 10
University of Glasgow 21 14
University of Edinburgh 16 15
University of Bristol 25 18
City University 22 21
University of Kent 23 22
University of Southampton 28 22
University of Reading 32 25
Aston University 34 27
Brunel University 82 44
University of Liverpool 49 45
Coventry University 63 46
University of Huddersfield 53 48
UWE Bristol 59 54
สำหรับ The Times Good University Guide 2013 ปีนี้มหาวิทยาลัยที่อันดับขึ้น ได้แก่ University of Bath ขยับจากอันดับที่ 12(2012) เป็นอันดับที่ 9(2013), University of Bristol จาก 13(2012) เป็น 11(2013), University of Glasgow จาก 22(2012) เป็น 15(2013), Loughborough University จาก 20(2012) เป็น 16(2013), University of Reading จาก 33(2012) เป็น 24(2013), Brunel University จาก 51(2012) เป็น 43(2013), Coventry University จาก 76(2012) เป็น 55(2013) จาก 116 อันดับ The Times Good University Guide: University League Table 2013
Universities 2012 2013
University of Bath 12 9
University of Bristol 13 11
University of Glasgow 22 15
Loughborough University 20 16
University of Reading 33 24
Cardiff University 35 32
Queen’s University Belfast 38 35
Brunel University 51 43
Coventry University 76 55
University of Portsmouth 67 63
ส่วน The Complete University Guide ในปี 2013 นี้ มหาวิทยาลัยที่อันดับขึ้นจากปี 2012 มีดังนี้ค่ะ Loughborough University ขึ้นจากอันดับ 19(2012) เป็น 14(2013) University of Glasgow ขึ้นจาก 21(2012) เป็น 17(2013) University of Leicester 23(2012) เป็น 20 (2013) Royal Holloway ขึ้นจาก 33(2012) เป็น 26(2013) Brunel University ขึ้นจาก 50(2012) เป็น 41(2013) Coventry University ขึ้นจาก 72 (2012) เป็น 65(2013) The Complete University Guide: University League Table 2013
Universities 2012 2013
University of Exeter 15 13
Loughborough University 19 14
University Glasgow 21 17
University of Leicester 23 20
University of Surrey 28 22
Newcastle University 24 23
Queen’s University Belfast 31 25
Royal Holloway, University of London 33 26
University of Reading 34 32
University of Kent 34 33
Cardiff University 37 36
City University 41 38
Brunel University 50 41
Swansea University 54 49
Goldsmiths, University of London 57 50
Northumbria University 60 54
ส่วนอันดับในแต่ละสาขาวิชามีดังนี้ The Guardian University Guide 2013 สาขาวิชาธุรกิจ Business and Management Studies มหาวิทยาลัยที่ไต่อันดับขึ้นมามากได้แก่ University of Leicester จาก 29(2012) เป็น 16(2013), University of Edinburgh จาก 25(2012) เป็น 18(2013), Coventry University จาก 48(2012) เป็น 33(2013), De Monfort University จาก 51(2012) เป็น 39(2013) จากทั้งหมด 116 อันดับ The Guardian University Guide 2013: Subject Table: Business and Management Studies
University 2012 2013
University of Bristol 6 4
Loughborough University 9 7
University of Glasgow 12 9
University of Leeds 20 17
University of Leicester 29 16
Durham University 26 20
University of Edinburgh 25 18
University of Manchester 28 19
Aston University 27 22
Coventry University 48 33
De Monfort University 51 39
สาขาวิชากฏหมาย Law มหาวิทยาลัยที่ไต่อันดับได้แก่ University of Edinburgh 13(2012) เป็น 11(2013), University of Southampton 22(2012) เป็น 18(2013), University of Sussex จาก 21(2012) เป็น 19(2013), Queen’s University Belfast จาก 34(2012) เป็น 22(2013), University of Surrey จาก 43(2012) เป็น 34(2013), Oxford Brookes University จาก 48(2012) เป็น 36(2013), Coventry University จาก 74(2012) เป็น 49(2013) จากทั้งหมด 97 อันดับ The Guardian University Guide 2013: Subject Table: Law
University 2012 2013
University of Edinburgh 13 11
University of Southampton 22 18
University of Sussex 21 19
Queen’s University Belfast 34 22
Oxford Brookes University 48 36
Coventry University 74 49
The Times Good University Guide 2013 สาขาวิชา Business Studies มหาวิทยาลัยที่ไต่อันดับขึ้นมาได้แก่ Loughborough University จาก 7(2012) เป็น 6(2013), University of Exeter จาก 10(2012) เป็น 8(2013), Aston University จาก 21(2012) เป็น 17(2013), University of Southampton จาก 27(2012) เป็น 19(2013), University of Edinburgh จาก 30(2012) เป็น 24(2013), University of Essex จาก 59(2012) เป็น 49(2013), Brunel University จาก 66(2012) เป็น 45(2013), Coventry University เป็น 91(2012) เป็น 65(2013) จากทั้งหมด 117 อันดับ The Times Good University Guide 2013: Subject Table: Business Studies
Universities 2012 2013
Loughborough University 7 6
University of Exeter 10 8
Aston University 21 17
University of Glasgow 22 18
University of Southampton 27 19
SOAS, University of London 36 20
University of Edinburgh 30 24
University of Essex 59 49
Brunel University 66 45
Coventry University 91 65
สำหรับสาขา Accounting and Finance มี University of Glasgow จาก 10(2012) เป็น 6(2013), University of Edinburgh จาก 19(2012) เป็น 15(2013), Queen’s University Belfast 21(2012) เป็น 19(2013), University of Kent จาก 22(2012) เป็น 20(2013), University of Manchester จาก 24(2012)เป็น 21(2013), Brunel อยู่อันดับ 24 ในปี 2013 นี้ University of Portsmouth จาก 37(2012) เป็น 31(2013), University of Essex จาก 40(2012) ขึ้นมาเป็น 35(2013), Bournemouth University จาก 49(2012) เป็น 43(2013) จากทั้งหมด 85 อันดับ The Times Good University Guide 2013: Subject Table: Accounting and Finance
Universities 2012 2013
University of Glasgow 10 6
University of Edinburgh 19 15
Queen’s University Belfast 21 19
University of Kent 22 20
University of Manchester 24 21
Brunel University - 24
Queen Mary, University of London 29 27
University of Portsmouth 37 31
University of Essex 40 35
Bournemouth University 49 43
ในสาขาวิชากฏหมาย มหาวิทยาลัยที่ไต่ขึ้นปีนี้ได้แก่ University of Edinburgh จาก 13(2012) เป็น 7(2013), Cardiff University จาก 28(2012) เป็น 18(2013), University of Sussex จาก 23(2012) เป็น 20(2013), University of Kent จาก 27(2012) เป็น 24(2013), Queen’s University Belfast จาก 33(2012) เป็น 27(2013), Oxford Brookes University จาก 38(2012) เป็น 33(2013), Coventry University จาก 64(2012) เป็น 50(2013), University of Hertfordshire จาก 56 (2012) เป็น 40(2013) จากทั้งหมด 95 อันดับ The Times Good University Guide 2013: Subject Table: Law
Universities 2012 2013
University of Edinburgh 13 7
Cardiff University 28 18
Lancaster University 19 16
University of Sussex 23 20
University of Kent 27 24
Queen’s University Belfast 33 27
Oxford Brookes University 38 33
Swansea University 40 39
University of Hertfordshire 56 40
Coventry University 64 50
The Complete University Guide สาขา Business Studies มหาวิทยาลัยที่อันดับขึ้นจากปี 2012 มีดังนี้ University of Exeter จาก 13(2012) เป็น 6(2013), Loughborough University จาก 10(2012) เป็น 7(2013), University of Sheffield จาก 25(2012) เป็น 18(2013), Newcastle University 27(2012) เป็น 20(2013), University of Edinburgh จาก 31(2012) เป็น 26(2013), University of Liverpool จาก 34(2012) เป็น 30(2013), Brunel University จาก 50 (2012) เป็น 32(2013), University of Essex จาก 51(2012) เป็น 45(2013) จากทั้งหมด 117 อันดับ The Complete University Guide: Subject Table: Business Studies
University 2012 2013
University of Exeter 13 6
Cardiff University 18 12
University of Sheffield 25 18
Newcastle University 27 20
University of Reading 26 21
University of Edinburgh 31 26
University of Liverpool 34 30
Brunel University 50 32
University of Essex 51 45
University of Portsmouth 69 55
University of Westminster 86 67
Coventry University 92 68
สาขา Accounting and Finance มีดังนี้ University of Glasgow ไต่จากอันดับที่ 13(2012) มาเป็นอับดับ 6(2013) ในปีนี้, Newcastle University จาก 12(2012) มาเป็น 10(2013), University of Edinburgh จาก 18(2012) เป็น 15(2013), Brunel University จาก 27(2012) เป็น 24(2013), Queen’s University Belfast จาก 53(2012) มาเป็นอันดับ 31(2013) จากทั้งหมด 91 อันดับค่ะ The Complete University Guide: Subject Table: Accounting and Finance
Universities 2012 2013
University of Glasgow 13 6
Newcastle University 12 10
University of Edinburgh 18 15
Aston University - 17
Brunel University 27 24
Queen’s University Belfast 53 31
University of Portsmouth 38 35
University of Birmingham 55 43
Queen Mary, University of London 59 46
University of East Anglia 54 48
สาขากฏหมาย Law มหาวิทยาลัยที่อันดับขยับขึ้นได้แก่ University of Edinburgh จากอันดับ 9 (2012) เป็นอันดับ 7(2013), University of Glasgow จาก 10(2012) เป็น 8(2013), University of Birmingham จาก 18(2012) เป็น 14(2013), University of Southampton  จาก 21(2012) เป็น 17(2013), University of Exeter จาก 25(2012) เป็น 19(2013), Queen’s Belfast University 31(2012) เป็น 22(2013) จากทั้งหมด 96 อันดับ The Complete University Guide: Subject Table: Law
Universities 2012 2013
University of Edinburgh 9 7
University of Glasgow 10 8
University of Birmingham 18 14
University of Southampton 21 17
University of Exeter 25 19
Queen’s University Belfast 31 22
Cardiff University 29 23
University of Liverpool 35 31
University of Westminster 49 42
University of Hertfordshire 59 47
University of Central Lancashire 60 53
เท่าที่สังเกตจาก Rank รวม และอันดับในสาขาวิชา มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นมาแรงในปีนี้เพราะอันดับพุ่งขึ้นมากมายมี University of Glasgow, University of Edinburgh, University of Leicester, Brunel University, Queen’s University Belfast และ Coventry University ค่ะ ทำได้ดีทั้งใน อันดับรวมและสาขาวิชาค่ะ ทุกท่านคงคุ้นเคยกับ University of Edinburgh, University of Glasgow, University of Leicester และ Brunel University เป็นอันดีแล้วเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่คนไทยให้ความนิยมเรื่อยมา ผู้เขียนเลยอยากจะขอแนะนำมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ทำคะแนนในปีนี้ได้ดีมากค่ะ เช่น Queen’s University Belfast และ Coventry University Queen’s University Belfast ชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูคนไทยอยู่สักหน่อย ปีนี้ Queen’s Belfast ทำได้ไม่เลวเลยในการจัดอันดับของหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับค่ะ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในกรุง Belfast, แคว้นไอร์แลนด์เหนือ ก่อตั้งในชื่อ Queens College ในปี 1845 และเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1908 สาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทมี ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา Public Health พยาบาลศาสตร์ ศิลปกรรม ฯลฯ มากมายค่ะ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก website นี้เลยค่ะ http://www.hands-onconsultants.com/thailand/universities.php?id=78 ส่วน Coventry University ที่ปีนี้อันดับไต่ขึ้นมากเป็นพิเศษนั้นตั้งอยู่ในเมือง Coventry ประเทศอังกฤษ ไม่ไกลจากกรุงลอนดอนและเมือง Birmingham ค่ะ Coventry เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของอังกฤษ และเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียงมานาน จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าที่ Coventry University แห่งนี้ีมีหลักสูตรวิศวกรรมและการออกแบบยานยนต์ที่ขึ้นชื่อที่สุดของอังกฤษเลยทีเดียว นอกไปจากหลักสูตรทางยานยนต์แล้ว Coventry University ยังมีหลักสูตรระดับปริญญาโทอีกมากมาย อาทิเช่น การบริหารธุรกิจ การตลาดโดยเฉพาะมีหลักสูตร Advertising and Marketing สาขาการเงิน Logistics วิศวกรรมและวิศวกรรมโยธา การโรงแรมและการท่องเที่ยว Media and Communication ศิลปกรรมและการออกแบบ เป็นต้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวหลักสูตรต่างๆได้ที่ http://www.hands-onconsultants.com/thailand/universities.php?id=33 ส่วนใครที่สนใจมหาวิทยาลัยยอดนิยมอื่นๆ หรืออยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเพิ่มเติม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ website ของ Hands On Education ค่ะในหน้า Universities http://www.hands-onconsultants.com/thailand/universities.php และในโอกาสหน้ายามบ่ายๆอากาศสบายๆ ผู้เขียนคงได้มีโอกาสมาแนะนำมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในอังกฤษเพิ่มเติมนะคะ วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน สวัสดีค่ะ แหล่งข้อมูลอ้างอิง John O'Leary; The Times Good University Guide 2013; Harper Collins: 2012. The Guardian University Guide 2013 http://www.guardian.co.uk/education/table/2012/may/21/university-league-table-2013 . The Guardian University Guide 2012 http://www.guardian.co.uk/education/table/2011/may/17/university-league-table-2012 . The Complete University Guide 2013 http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings?
Show your friends!

Replies

There aren't any comments yet

Stay Connected to Hands On

Connect-facebook Connect-twitter Connect-instagram
Connect-line