จดหมายรับรอง (Letter of Recommendation)

Show your friends! Gb Read this in English
ข้อมูลในใบสมัครต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ทั้งเรียงความแนะนำตนเอง (SoP) และ จดหมายรับรอง (Letters of Recommendation หรือ References) SoP เป็นการเขียนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณ จดหมายรับรอง เป็นการบอกเล่าให้เจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยรู้จักตัวคุณมากขึ้น ผ่านการบอกเล่าจากบุคคลอื่น โดยปกติจะเป็นบุคคลที่เคยสอนคุณในมหาวิทยาลัยมาก่อน จดหมายรับรองควรมีการอัพเดท และมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่คุณสมัครเรียนด้วย
เอกสารที่มหาวิทยาลัยต้องการ
ทุกๆ มหาวิทยาลัยต้องการจดหมายรับรอง 2 ฉบับ และต้องเป็นจดหมายรับรองจากอาจารย์อย่างน้อย 1 ฉบับ อีกฉบับหนึ่งสามารถใช้จดหมายรับรองจากบริษัทที่คุณเคยทำงานได้ คุณควรตรวจสอบในแบบฟอร์มการสมัครอย่างละเอียด เพราะบางหลักสูตรอาจขอจดหมายรับรองจากอาจารย์ทั้ง 2 ฉบับ ทางมหาวิทยาลัยทราบว่าอาจารย์อาจถูกขอให้เขียนจดหมายรับรองหลายต่อหลายครั้ง ฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงยอมรับจดหมายที่ปริ๊นออกมา แต่จดหมายนั้นต้องปริ๊นบนรูปแบบกระดาษของมหาวิทยาลัย มีทั้งโลโก้มหาวิทยาลัย หรือโลโก้คณะ และลายเซ็นต้นฉบับ ในปัจจุบันนี้ ตัวแทนมหาวิทยาลัยหลายสถาบันเริ่มยอมรับจดหมายรับรองที่ส่งมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืออัพโหลดในการสมัครออนไลน์ แฮนด์ส ออน สามารถดำเนินการเรื่องนี้ในการสมัครเรียนให้คุณได้ นี่เป็นวิธีที่ดีที่ช่วยคุณสามารถเก็บสำเนาจดหมายรับรองแบบปิดผนึก และมีลายเซ็นสลักหลังบนซองจดหมายแต่ละฉบับ เผื่อคุณต้องใช้จดหมายฉบับจริงตอนลงทะเบียนเข้าเรียน อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้คุณตรวจสอบคำแนะนำการสมัครกับทางมหาวิทยาลัยของคุณอีกครั้งหนึ่ง
ตัวอย่างจดหมายรับรองที่ไม่ดี
Dear Sir / Madam
I am writing on behalf of Mr XX XXXX who I have taught in my first year engineering class 3 years ago.  He has been a good student and hard worker in my class and earned a GPA of 2.87.  He has taken a number of quantitative courses, shows good analytical skills and has a strong foundation for engineering, or indeed other subjects, when he graduates this year.
Therefore I am happy to recommend Mr XXXX to study a masters degree at your University and believe he will thrive in your academic environment due to his commitment and enthusiasm.
Please feel free to contact me should you need any further information or wish to discuss this reference.
Yours
Prof ZZZZ
ตัวอย่างจดหมายรับรองที่ดี
Dear Sir / Madam
I am writing on behalf of Mr XX XXXX who is applying for the MSc International Management programme in your Business School.  Although my experience with him has been mainly in teaching him during his second and final year engineering classes I also have taught him in the ‘Business Skills for Engineers’ module.
Mr XXXX has shown an interest in both engineering and business throughout his studies here and has performed well in the classroom and during his internship with ‘The Best Company’.  He also was involved with the Faculty’s Dummy Company project during his third year, which gives all participants real decision making experience in a simulated business environment.  Despite these other activities he has managed his course work and performed well in exams, gaining a final GPA of 2.87.
He has strong numeric skills, participates regularly in class discussions, and has an active schedule outside the class room, including part time work experience with ‘Another company’ and advanced IT skills. I feel he has the necessary characteristics and academic ability to do very well during your Masters course and in his future career.
Please feel free to contact me should you need any further information or wish to discuss this reference.
Yours
Prof YYYY
ความแตกต่างของจดหมายทั้ง 2 ฉบับ
  • รายละเอียด – จดหมายฉบับที่ 2 เขียนบอกรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการ และประวัติความเป็นมาของนักเรียน แต่จดหมายฉบับแรกให้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในใบสำเร็จการศึกษา (transcript) ของผู้สมัคร
  • ความคุ้นเคย – จดหมายฉบับที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนรู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี มีการกล่าวถึงทักษะ และจุดแข็งของผู้สมัคร บางส่วนก็มาจากกิจกรรมนอกห้องเรียน ในขณะที่จดหมายฉบับแรก ผู้เขียนเขียนถึงความประทับใจที่มีต่อผู้สมัครในสมัยที่สอนหนังสือเท่านั้น และแทบจะจำผู้สมัครไม่ได้จริงๆ
  • น้ำหนัก – ฉบับที่สองกล่าวถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง แต่ฉบับแรกจะให้ข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น
  • ความเกี่ยวข้อง – ฉบับที่สองบอกจุดแข็งของผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครไป แต่ฉบับแรกไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่ เป็นการพูดถึงทั่วๆไป
เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณได้รับจดหมายรับรองที่ดี
ให้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะขอให้ใครเขียนจดหมายรับรองให้ เราแนะนำให้คุณเลือกบุคคลที่รู้จักคุณดีที่สุด และมีความสัมพันธ์อันดีกับคุณ ขอให้เขาช่วยเขียนล่วงหน้า และควรชี้แนะอย่างชัดเจนว่าจะให้นำเสนอจดหมายรับรองอย่างไร การขอให้ใครเขียนจดหมายให้ เราควรทำการนัดเวลาคุยกับเขา ดีกว่าพูดในชั้นเรียน หรือตอนพบเขาในห้องโถง เขาอาจจะเขียนจดหมายรับรองให้นักเรียนหลายคน ดังนั้นเรามีคำแนะนำดีๆมาฝาก เพื่อให้จดหมายรับรองของคุณโดดเด่นกว่าใครๆ
  • อธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมคุณถึงต้องการจดหมายรับรอง ตัวอย่างเช่น เพราะคุณจะไปศึกษาต่อ the MSc International Management ที่ the University of Bristol และควรบอกสถานที่ที่คุณวางแผนจะสมัครให้ครบทุกสถาบัน
  • อธิบายเหตุผลที่คุณสนใจเข้าเรียนหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเหล่านี้ บอกขอบเขตเฉพาะเจาะจง หรือ ความเกี่ยวข้อง ที่คุณต้องการให้มีการอ้างอิงถึง เช่น จุดแข็งในการทำวิจัย การฝึกงาน หรือโครงงานของคุณ
  • ให้รายละเอียดเบื้องต้นในเนื้อหาของหลักสูตรที่คุณกำลังวางแผนที่จะสมัคร และรายชื่อของหลักสูตรที่คุณเรียนอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงอาจารย์ที่สอนคุณ
  • ลิสต์ทักษะที่เกี่ยวข้อง และความสนใจนอกห้องเรียนของคุณ เช่น คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ทักษะทางด้านภาษา เป็นต้น
  • สำเนาประวัติส่วนตัว (Resume) หลักฐานแสดงผลการเรียน (Transcript) และ SoP มีส่วนช่วยในการเขียน
  • ถามเขาว่าต้องการให้คุณเตือนล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ ก่อนจะถึงกำหนดเวลาส่งจดหมายหรือไม่
ถูกใจบทความนี้ ช่วยกด ‘Like’ กันหน่อยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้แต่งผลิตบทความดีๆ กันต่อไปค่ะ
Show your friends!

Replies

There aren't any comments yet

Stay Connected to Hands On

Connect-facebook Connect-twitter Connect-instagram
Connect-line