ทำความรู้จักหลักสูตร Pre-sessional

Show your friends! Gb Read this in English
หลักสูตร Pre-sessional คืออะไร?
Pre-sessional courses เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ได้ข้อเสนอให้เรียนแบบมีเงื่อนไข (conditional offer) ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ (บางครั้งมหาวิทยาลัยอื่น) แต่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงระดับที่มหาวิทยาลัยต้องการ หลักสูตรนี้จะเปิดเรียนก่อนภาคการศึกษาเปิดในเดือนกันยายนประมาณ 1- 4 เดือน บางสถาบันจะเริ่มเรียนเดือนตุลาคมถึงธันวาคมเพื่อให้ทันเรียนภาคการศึกษาเปิดในเดือนมกราคม คอร์สนี้เป็นหลักสูตรเร่งรัดเน้นทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปและเชิงวิชาการ   คือจะมีการพัฒนาฟัง พูด อ่าน เขียน และเพิ่มทักษะการค้นคว้า อ้างอิง จดเล็คเชอร์ และ นำเสนอต่อหน้าชั้นเรียน  เราได้นำเสนอข้อมูล pre-sessional courses ของแต่ละมหาวิทยาลัยในเว็บไซต์ของเรา
เรียน pre-sessional courses แทนการสอบ IELTS ใหม่ได้หรือ?
ส่วนใหญ่เงื่อนไขของหลักสูตร pre-sessional คือ successful completion (เรียนจบและผ่านอย่างสมบูรณ์) แต่ไม่ได้เป็นทุกกรณีเสมอไป บางมหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดระดับคะแนนเป็นเปอร์เซ็น และบางมหาวิทยาลัยยังให้คุณสอบ IELTS ใหม่อีกรอบหลังเรียนจบ pre-sessional ก็ได้  ดังนั้น ผู้สมัครและที่ปรึกษาต้องรับทราบร่วมกันในเงื่อนไขและความแตกต่างของแต่ละที่
‘successful completion’ หมายถึงอะไร ตามปกติ  หลักสูตรแบบนี้จะมีการประเมินระหว่างเรียน และมีการสอบวัดผลในตอนสุดท้าย คุณจะต้องพัฒนาและสอบได้คะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับ เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรปริญญา การประเมินจะเป็นไปโดยทั้งหมดจากการเรียนหลักสูตรนี้ ไม่ใช่การสอบตอนท้ายเพียงอย่างเดียว ข้อดีอย่างหนึ่งของการเรียน pre-sessional คืออาจารย์ของคุณจะเห็นคุณตลอดระยะเวลาที่เรียน ดังนั้นเขาจะรู้ดีว่าระดับภาษาอังกฤษของคุณเป็นอย่างไร โดยวัดจากการสอบการเรียนและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ในชั้นเรียน
คำว่า ‘direct entry’ จากหลักสูตร pre-sessional เพื่อเข้าเรียนต่อปริญญาเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษกำหนดระดับคพแนนภาษาของแต่ละระดับไว้ และนักศึกษาและสถาบันต้องแสดงให้เห็นว่าอยู่ในมาตรฐานนั้นด้วย การเรียน pre-sessional จะมีการสอบควบคู่ไปการประเมินในและนอกห้องเรียนในแบบต่าง ๆ ผู้เรียนต้องไปถึงระดับ ‘successfully completion’ หรือ ‘pass’ ถึงจะเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาได้
ในทุกๆ ปีมีนักเรียนของเราเพียง 1-2% ไม่ผ่านคอร์สนี้ หรือต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรือหาหลักสูตรในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ยอมรับระดับภาษาอังกฤษที่นักเรียนทำได้   ทางเรายินดีช่วยคุณในการการติดต่อทางมหาวิทยาลัย หรือสถาบันต่าง ๆ ให้ใหม่เพื่อให้ท่านมีที่เรียน

ทำไมถึงต้องเรียน ‘Pre-sessional
การเรียนปริญญาในสหราชอาณาจักรเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ทั้งเวลาและเงิน ด้วยความแตกต่างของระบบการศึกษาและความคาดหวังของคณาจารย์ คุณจะต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้และขณะเดียวกัน เราหวังว่า คุณจะสนุกกับมันด้วย การประเมินผลการศึกษาคอร์ส Pre-sessional เกือบทั้งหมดจะประเมินจากทั้ง การเขียนภาษาอังกฤษ และนำมาใช้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก   ทักษะการพูดและการเขียนของคุณจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังนั้นการเรียนแบบเข้มข้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการฝึกภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่ดีมากในการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ   คุณจะได้ได้มีโอกาสทำความคุ้นเคยกับรูปแบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร สำเนียงคนท้องถิ่น และคุณยังได้ใช้ภาษาอังกฤษรอบ ๆ ตัวคุณตลอดเวลาอีกด้วย
นอกจากจะได้พัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและทักษะการศึกษาแล้ว คอร์สนี้ยังช่วยให้คุณคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลักสูตรปริญญาในสหราชอาณาจักรเข้มข้นและต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะระดับปริญญาโท ดังนั้นการไปอยู่ก่อนเปิดเรียน 2-3 อาทิตย์เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่น่าจะช่วยได้มาก  นักเรียนหลายคนที่ได้รับข้อเสนอแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer) จึงยังเลือกเรียน pre-sessional คอร์สสั้น ๆ เช่นกัน เพื่อปรับตัวสู่สภาพแวดล้อมใหม่ๆ
หลักสูตร Pre-sessional เรียนอะไรบ้าง?
หลักสูตร Pre-sessional เป็นการเรียนเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับปริญญา  ดังนั้นจึงมีความแตกต่างกันเล็กน้อยกับการเตรียมตัวสอบ IELTS และหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่คุณเคยเรียนมา แต่เนื้อหาเหล่านี้ก็ยังรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย
ตามปกติหลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ:
  •  พัฒนาทักษะการศึกษาค้นคว้า (Study and Research Skills) เตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับปริญญา
  •  พัฒนาภาษาอังฤษเพื่อการศึกษาและทั่วไปให้กับนักเรียน
  •  พัฒนาคำศัพท์เฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาให้ดีขึ้น
  •  ช่วยให้นักเรียนปรับตัวให้เข้ากับชีวิตและการศึกษาในสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดีขึ้น
  •  ช่วยเตรียมความพร้อมเรื่องกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ และรายงาน
   หลักสูตรเรียนประมาณ 20-24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังพึงระลึกไว้ด้วยว่าคุณจะมีโอกาสติดต่อพูดคุยกับอาจารย์ได้มากกว่าตอนเรียนระดับปริญญา  อาจารย์เหล่านี้ที่จะเราจะได้เรียนด้วย อาจจะเป็นคนที่เรามาปรึกษาได้ในภายหลังเริ่มเรียนปริญญา
   หลักสูตร Pre-sessional จะได้วีซ่าแบบไหน?
   ทางมหาวิทยาลัยจะออก CAS (Certificate of Acceptance to Studies) เพื่อนำไปยื่นขอวีซ่าโดยดูจากข้อเสนอที่คุณได้รับเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดังนี้
   •  ถ้าคุณได้ข้อเสนอแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional) แต่เลือกเรียน pre-sessional มหาวิทยาลัยจะออก CAS สำหรับขอวีซ่าตามระยะเวลาที่เรียน pre-sessional และหลักสูตรปริญญา คือ ได้วีซ่ายาวตลอดหลักสูตรที่ได้รับเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข ในทางปฎิบัติ จะได้วีซ่ายาวเกินไปอีก 4 เดือนหลังคอร์สจบ
   •  ถ้าคุณได้ข้อเสนอแบบมีเงื่อนไข (conditional) ที่ต้องสำเร็จการศึกษาจาก pre-sessional มหาวิทยาลัย จะออก CAS สำหรับขอวีซ่าตามระยะเวลาที่เรียน pre-sessional เท่านั้น และคุณต้องทำการต่อวีซ่าที่สหราชอาณาจักร (ด้วย CAS ใหม่) หลังจากคุณเรียนผ่านหลักสูตร pre-sessional เรียบร้อยแล้ว ในทางปฎิบัติ จะได้วีซ่ายาวเกินไปอีก 1 เดือนหลังคอร์สจบ
   •  ถ้าคุณได้ข้อเสนอแบบมีเงื่อนไข (conditional) แต่มหาวิทยาลัยออก ‘combined CAS’ ในบางกรณีมหาวิทยาลัยจะออก CAS ของทั้งหลักสูตรมาให้ในใบเดียว หากคุณเรียนหลักสูตร pre-sessional น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัย
   พึงระลึกว่าคุณต้องมีหลักฐานการเงินจากธนาคารครอบคลุมตามระยะเวลาที่ระบุใน CAS และในหลักสูตร (คือ ตามจริง หรือ 9 เดือน) ถ้าคุณมีข้อสงสัยกรุณา ติดต่อทางเรา หรือทางมหาวิทยาลัย
   ถูกใจบทความนี้ ช่วยกด ‘Like’ กันหน่อยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้แต่งผลิตบทความดีๆ กันต่อไปค่ะ
   Show your friends!

   Replies

   Stephen { Hands On - November 09, 2013 Report Inappropriate Comment

   This was helpful for me. To test email notifications.

   Stephen - November 09, 2013 Report Inappropriate Comment

   Thank you for including an English version

   Stay Connected to Hands On

   Connect-facebook Connect-twitter Connect-instagram
   Connect-line