เตรียมตัวสัมภาษณ์อย่างไรไม่ให้แป้ก

Show your friends! Gb Read this in English
อีกไม่กี่สัปดาห์มหาวิทยาลัยชั้นนำจากอังกฤษกว่า 30 สถาบันจะเข้ามาสัมภาษณ์ผู้สมัครใน สำนักงาน Hands On และภายในงาน Hands On Interview Day ใน วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส , MBK Centre สี่แยกปทุมวัน งานนี้ถือเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่สนใจ รวมทั้งเป็นโอกาสได้เลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับตัวคุณ ทางมหาวิทยาลัยก็ใช้วิธีนี้เช่นกันเพื่อเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับหลักสูตรของเขา ในงานนี้จะทำให้คุณมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาเข้าเรียนมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยใช้ในการพิจารณา
นอกเหนือจากใบจบการศึกษา Statement of Purpose (SoP) และใบรับรองจากอาจารย์/บริษัทที่คุณเคยทำงาน ทางผู้สัมภาษณ์จะถามคำถามเพื่อทำความรู้จักตัวคุณมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติหลักในการเลือกนักศึกษา
-      ทักษะการสื่อสารที่ดี
ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้คาดหวังว่านักเรียนต้องมีภาษาอังกฤษที่เพอร์เฟค แต่จะดูจากกิจกรรมวิชาการนอกห้องเรียน เช่น งาน อาสามัคร เป็นต้น ผู้สัมภาษณ์จะถามคำถามเหล่านี้เพื่อวัดทักษะการสื่อสาร
-       เข้าใจเนื้อหาของหลักสูตร
นักเรียนที่เตรียมตัวมาดีจะต้องรู้เนื้อหาวิชาในหลักสูตรที่ต้องการเรียน การถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความเข้าใจในหลักสูตรที่คุณกำลังจะศึกษา ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้คาดหวังว่าคุณต้องรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับหลักสูตรแต่เขาจะประทับใจนักเรียนที่มีการค้นคว้าหาข้อมูลมาก่อนทางเว็บไซต์หรือหนังสือแนะแนวหลักสูตรและเข้าใจในองค์ประกอบของหลักสูตรว่าสามารถทำให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณได้
-       หตุผลที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัย
ผู้สัมภาษณ์อยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยของเขา ให้นึกถึงเป้าหมายสูงสุดของคุณและวิธีการที่มหาวิทยาลัยสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ ซึ่งอาจจะเป็นชื่อเสียงของสาขาวิชา สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียน เมืองน่าอยู่ สงบ หรือความคิดเห็นที่ท่านได้รับจากเพื่อนหรือครอบครัวที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้มาก่อน

สิ่งที่คุณควรพิจารณาในการเลือกมหาวิทยาลัย
การสัมภาษณ์เป็นการสื่อสารแบบสองทาง เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณที่จะถามคำถามกับตัวแทนมหาวิทยาลัยโดยตรง บางทีมหาวิทยาลัยจะรู้สึกว่าสถาบันการศึกษาของเขานั้นดีที่สุด ดังนั้นคุณจึงควรปรึกษาและถามความคิดเห็นจากเพื่อน ศิษย์เก่า ครอบครัว หรือ Hands On ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาเรื่องการไปเรียนต่อ
คำถามที่ถามบ่อย:
-         บรรยากาศในเมืองเป็นอย่างไร
-         มีนักเรียนไทยจำนวนกี่คน
-         มีนักเรียนต่างชาติจำนวนกี่คน
-         ที่พักเป็นแบบไหน และใกล้กับวิทยาเขตหรือไม่
-         สามารถหางานพิเศษทำในเมืองได้หรือไม่
-         เป็นไปได้ไหมที่จะฝึกงานและคิดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาของคุณ
-         หลักสูตรเน้นที่การสอบ หรือการเขียนเรียงความ (essay)
การถามคำถามเหล่านี้จะทำให้คุณได้รู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น
เอกสารที่ควรเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
การนำเอกสารมาให้พร้อม จะช่วยให้ตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัยประทับใจ และอาจตัดสินใจรับคุณเข้าเรียนเร็วขึ้น เอกสารที่ควรนำมาด้วยมีดังนี้
-          ใบแสดงผลการศึกษา (จำเป็นที่สุด)
-          Statement of Purpose (จำเป็นอย่างมาก)
-          References (จำเป็น)
-          IELTS (ถ้ามี กรุณานำมาด้วย)
เคล็ดลับ
-          ครั้งแรกที่คุณพบผู้สัมภาษณ์ควรแนะนำตัวเอง ชื่อ-นามสกุล และหลักสูตรที่สนใจ
-          ถ้าคะแนนของคุณใกล้เคียงกับเกณฑ์ขั้นต่ำในการเลือกนักศึกษาเข้าเรียน คุณควรพูดเสริมด้วยประสบการณ์นอกห้องเรียน เช่น งานอาสาสมัคร และงานอื่น ๆ ที่ช่วยพัฒนาด้านวิชาการ
-          ดูผลการเรียน ถ้าในปีสุดท้ายผลการเรียนของคุณดีมากอาจทำให้มหาวิทยาลัยบางแห่งพิจารณาและรับคุณเข้าเรียนได้
-         มองตามความเป็นจริง หากคุณมีเกรดเฉลี่ยน้อย ทางเลือกของคุณก็จะน้อยกว่าผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า แต่ก็ยังมีหลายมหาวิทยาลัยที่ดีๆ รอคุณอยู่
-         ยิ้มค่ะ!
คลิก เว็บไซต์ ของเราเพื่อตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่จะเข้ามา สำนักงาน ของเราในเดือน มกราคม และ กุมภาพันธ์ รวมทั้งเข้าร่วมงาน Hands On Interview Day ใน วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส , MBK Centre สี่แยกปทุมวัน อย่าพลาดโอกาสนี้นะค่ะ! แล้วคุณจะได้รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแบบรู้ลึกรู้จริง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hands-onconsultants.com/thailand
http://www.facebook.com/HandsOnEdu
http://twitter.com/gotostudyUK

@gotostudyUK

Show your friends!

Replies

There aren't any comments yet

Stay Connected to Hands On

Connect-facebook Connect-twitter Connect-instagram
Connect-line