ความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาแบบไทยและสหราชอาณาจักร

Show your friends! Gb Read this in English
ในบทความนี้เราจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาแบบไทยและแบบสหราชอาณาจักร ทำไมถึงไม่เหมือนกันและเกิดจากอะไร เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อสหราชอาณาจักรนะคะ
ขงจื๊อและโซเครตีส
ขงจื๊อเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงของจีนและเป็นผู้มีอิทธิพลมากต่อการศึกษาของเอเชียตะวันออก ขงจื๊อเชื่อว่ากุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมาจากการเรียนรู้และรอบรู้ทางใดทางหนึ่ง ย้อนไปเมื่อ 2000 ปีที่แล้วประเทศจีนเสนอให้ใช้ระบบการสอบวัดความสามารถ ผู้ที่สอบผ่านจะได้ทำงานซึ่งนำมาทั้งความร่ำรวยและความภูมิใจของครอบครัว
สิ่งที่จะทำให้ผ่านแบบทดสอบคือการเรียนและการท่องจำข้อมูลและตัวเลขมากกว่าการวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ ขงจื๊อเชื่อว่าการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้คนได้เรียนรู้สิ่งใหม่และปลูกฝังคุณธรรมในใจอันเข้มแข็ง มุมมองทางการศึกษานี้แผ่ขยายไปทั่วเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วย นักเรียนและครอบครัวจะให้ความสำคัญกับการศึกษาและใบประกาศนียบัตรเป็นอย่างมาก
ในช่วงนั้นระบบการศึกษาและการวิจัยในยุโรปแตกต่างจากประเทศจีนโดยสิ้นเชิง สังคมที่ทันสมัยที่สุดในยุโรปสมัยนั้นคือกรีก โซเครตีสหนึ่งในนักปรัชญากรีกผู้มีอิทธิพลมากที่สุดท่านหนึ่งได้คิดระบบเสนอความคิดขัดแย้งหรือคัดค้านทำให้รูปแบบการถกเถียงอย่างมีสาระถูกใช้เรื่อยมา การพูดคุยและถกเถียงกันเริ่มเป็นที่ยอมรับ ระบบถกเถียงและโต้แย้งกระจายไปทั่วยุโรปและถือเป็นเรื่องธรรมดามากในฝั่งตะวันตกและสหราชอาณาจักร ในสหราชอาณาจักรนั้นถือว่าการวิพากษ์วิจารณ์ การวิเคราะห์ และวิจัยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการเรียนระดับปริญญา
กว่า 2000 ปีมาแล้วที่ระบบการศึกษาของทั้ง 2 ฝ่ายแตกต่างกันซึ่งหลักๆ มีอยู่ 2 ข้อ คือวัฒนธรรมของคนเอเชียจะให้ความสำคัญทางการศึกษาเพื่อครอบครัวและเน้นการท่องจำมากกว่าการโต้แย้งเหมือนระบบยุโรป
ในห้องเรียน
เนื่องจากระบบการศึกษาแบบไทยและสหราชอาณาจักรแตกต่างกันทำให้นักเรียนไทยที่ไปเรียนที่นั่นไม่คุ้นเคยในช่วงแรกเพราะวิธีและรูปแบบการเรียนการสอนนั้นไม่เหมือนกัน
ระบบการเรียนการสอนในประเทศไทยจะใช้วิธีการบรรยายโดยอาจารย์หรือวิทยากร แต่ของสหราชอาณาจักรจะแตกต่างอย่างชัดเจน ผู้สอน/อาจารย์/วิทยากรหรือเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เปิดประเด็นและให้นักเรียนสนทนากันในหัวข้อที่จะบรรยายในวันนั้น
คุณจะต้องร่วมสนทนาและถกเถียงกันในชั้นเรียนไม่ใช่แค่นั่งจดตามอาจารย์อย่างเดียว สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับนักเรียนไทยก็คือการถกเถียงกับเพื่อนร่วมห้อง/อาจารย์และเสนอความคิดเห็นที่คุณไม่เห็นด้วย เมื่อย้อนกลับไปที่การสอนตามระบบกรีกจะเห็นว่าโซเครตีสก็ส่งเสริมให้นักเรียนเสนอความเห็นที่แตกต่างกับเพื่อนด้วยเช่นกัน
กรณีศึกษา
น้องทรายสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์ หลังจากเรียนจบก็เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการจัดการการตลาดระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัย Surrey ในสหราชอาณาจักรทำให้น้องทรายเห็นความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาของไทยและสหราชอาณาจักรอย่างชัดเจน นักเรียนไทยใช้วิธีฟังและจดตามอาจารย์ ท่องจำเพื่อเอาไปสอบ และไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเพราะอายที่จะแสดงความเห็นและกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับจากเพื่อนๆ
ระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักรเป็นเรื่องใหม่สำหรับเธอแต่เธอก็ชอบนะเพราะได้แสดงความคิดของตัวเองอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะคิดเหมือนเธอรึเปล่า เพราะคนส่วนใหญ่จะฟังและยอมรับความคิดเห็นของแต่ละคน อาจารย์จะให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ในหัวข้อที่เรียนซึ่งมีประโยชน์มาก นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งประสบการณ์และทัศนคติ น้องทรายนำประสบการณ์ที่พูดคุยกับเพื่อนๆ ในห้องบวกกับทฤษฎีที่เรียนในชั้นเรียนและนำมาปรับใช้กับตัวเอง เธอบอกว่าได้ประโยชน์มากๆ
สำหรับนักเรียนไทยที่จะไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรถือว่ามีโอกาสที่ดีมากๆ เพราะจะได้เรียนรู้ระบบการศึกษาของทั้ง 2 ประเทศและนำมาปรับใช้กับตัวเองทำให้เป็นผลดีต่อชีวิตประจำวันในอนาคตทั้งเรื่องงานและเรื่องเรียน
ประเมิณผลการเรียน
ข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งคือการประเมิณผลการเรียนในแต่ละวิชา นักศึกษาปริญญาโทในสหราชอาณาจักรได้คะแนนจากการประเมิณผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง หมายความว่าอาจารย์จะให้คะแนนจากการทำข้อสอบ ทำควิซ เขียนเรียงความ และทำโปรเจ็คใหญ่ อาจเป็นการเพิ่มงานให้กับนักเรียนบางคน แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนักเรียนที่ทำข้อสอบได้ไม่ดีก็จะมีโอกาสแก้ตัวในการทำข้อสอบครั้งต่อไป
ในสหราชอาณาจักรก็มีการสอบใหญ่เช่นกันแต่คะแนนจะไม่ใช่ 100% เต็ม บางหลักสูตรก็ไม่มีสอบใหญ่เลย คะแนนมาจากงานต่างๆ ที่ทำส่งอาจารย์จึงไม่เน้นการท่องจำเท่าไหร่
สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือวิจัย ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเรียนปริญญาในสหราชอาณาจักรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท เพราะมีหลายวิชาที่นักเรียนต้องทำวิทยานิพนธ์ส่งก่อนจบหลักสูตร
สรุป
นักเรียนที่เรียนในเอเชียและยุโรปจะได้การศึกษาหลายมิติซึ่งดีกว่านักเรียนที่เรียนในประเทศไทยอย่างเดียวหรือในสหราชอาณาจักรอย่างเดียว นายจ้างส่วนใหญ่มักจะชอบนักเรียนไทยที่ยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ มีทักษะความรู้ที่แตกต่างกันซึ่งนักเรียนจะได้จากการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร
ที่มา:
Greek Thought: Socrates, Plato and Aristotle: http://www.historyguide.org/ancient/lecture8b.html
An interesting look at Socrates and Plato and their development of critical thought
Confucius: http://plato.stanford.edu/entries/confucius/
An excellent history of Confucius’s life and his philosophy
ต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม กด ‘like’ เราในหน้า Facebook ติดตามเราผ่านทาง Twitter | @gotostudyUK หรือเข้ามา บริษัทแฮนด์ส ออน
Show your friends!

Replies

There aren't any comments yet

Stay Connected to Hands On

Connect-facebook Connect-twitter Connect-instagram
Connect-line